values

Sundhed

 

“The Janki Foundation”

“Kroppen og sjælen danner tilsammen mennesket. Når vi opfatter os selv som en udødelig ånd eller sjæl, begynder vores forhold til naturen med kroppen, og hver en handling, vi udøver, påvirker den fysiske materie, som vores kroppe består af. Det har samtidig effekt på al materie omkring os. Derfor er materiens tilstand (og tilstanden i verden som helhed) en afspejling ikke bare af kvaliteten af vore handlinger, men også af sjælens tilstand.” – Dadi Janki

“The Janki Foundation for Global Healthcare” er en velgørenhedsorganisation med base i England, der forsker i og fremmer en værdibaseret model for moderne sundhedsvæsen. Den arbejder for en større forståelse af årsagerne til lidelse og tilskynder udviklingen af positive tanker og attituder.
Organisationen støtter også forsknings- og kliniske aktiviteter på Global Hospital and Research Centre ved Mount Abu i Indien, www.ghrc-abu.com

Organisationens primære projekt, “Values in Healthcare” (værdier i sundhedsvæsenet), er såvel et individuelt som teambaseret udviklingsprogram for sundhedsfagligt personale. Det yder støtte til personale og patienter ved at styrke deres sociale kompetencer. Øget indsigt og medfølelse, for eksempel, gør en læge bedre i stand til at give håb til patienten, med forbedrede helbredsmæssige resultater til følge.
“Vi bevæger os ind i en verden med voksende åndelig bevidsthed. Der er behov for, at åndelighed og værdier integreres i sundhedssystemet.” – Dr. Craig Brown, MB. ChB, MRCGP

“Janki Foundation” partnere:

Global Hospital and Research Centre, Mt Abu, Indien
Point of Life Foundation (POL), USA

For mere information, se www.jankifoundation.org

“Point of Life Foundation” (POL)

“I hverdagen, på arbejdet, befinder vi os på kanten hele tiden. For at kunne imødegå disse krav må vi reflektere over måder, hvorpå vi kan styrke os selv både som individer og i fællesskabet. Den proces, vi beskæftiger os med i Hope in Health Care, omfatter begge dele. Den forbinder de to ud fra meget brede, åndelige perspektiver. Jeg er til stadighed bevidst om at have denne forbindelse med mig på min arbejdsplads.” – John Cronin, President og CEO, Northern Berkshire Health System, North Adams, Massachusetts.
POL, der har base i USA, er en almennyttig organisation, der har til formål at tjene det globale samfund. Den bygger på en vision om en åndelig model for sygepleje, der vægter hele personens velvære og integrationen af en menneske-orinteret tilgang inden for sundhedsvæsenets eksisterende rammer.

 

“Global Hospital & Research Centre” (GHRC)

Brahma Kumaris forudså i 1990, at et tværfagligt hospital på Mount Abu ville udfylde et hul i sundhedsvæsenet i Sirohi-distriktet i Rajasthan. På det tidspunkt havde 4 hospitaler tilsammen 475 senge til hele distriktets ca. 700.000 indbyggere. Medlemmerne af Global Hospital and Research Centre Trust fik til opgave at forestå etableringen af J. Watumull Global Hospital and Reseach Center.
J Watumull Global Hospital and Reseach Centre blev indviet den 24. oktober 1991. Hospitalet er medlem af The International Organisation of Health Promoting Hospitals.
Ud over lægelig behandling på ambulatorier og på hospitalet, fokuserer hospitalet også på opsøgende arbejde, forskning, uddannelse i sygepleje, laboratorieteknologi og oftalmologisk teknologi samt at fremme bevidstheden om sundhed.
For mere information se venligst: www.ghrc-abu.com

Point Of Life’s formål:

•  At udforske og udvide forståelsen for den åndelige dimension i sundhed, sygepleje og helbredelse

 

  • At give patienter en større følelse af håb og værdighed og forstærke deres evne til selvhealing
  • At udstyre sundhedspersonale med bedre intuitive og interaktive færdigheder samt redskaber til at mindske stress og udbrændthed• En række retreats, workshops og samtaler, afholdt under temaet “Hope in Healthcare”, har skabt værdifulde fora for at fremme etik og værdighed i sundhedspersonalets arbejde. Retreats har været holdt på Peace Village Learning and Retreat Centre.

    For mere information se www.pointoflife.org Point of Life samarbejdspartnere

    Global Hospital and Research Centre, Mt Abu, Indien

  • The Janki Foundation, UK