messe2

Foreningen

Brahma Kumaris i Danmark fungerer som en almindelig forening med vedtægter, en bestyrelse og årlige generalforsamlinger. Hvert år i marts indkaldes (via mail og opslagstavle) til generalforsamling, som normalt ligger i maj måned. Bestyrelsen består af 5 personer, som mødes ca. en gang om måneden. Foreningens regnskaber revideres af revisorer, før de sendes til kommunen og skattevæsenet.

Brahma Kumaris i Danmark blev i 1997 godkendt af Kirkeministeriet som et trossamfund.

Foreningens økonomi løber rundt alene på baggrund af frivillige bidrag. Disse kommer fra foreningens faste brugere og støtter her i Danmark, og fra kursister, der har taget et eller flere af centerets kurser i positiv tænkning, meditation og indre ledelse. Desuden har ca. 70 personer valgt at betale et fast beløb af varierende størrelse hver måned.

De frivillige bidrag går til husleje, varme og el, samt de løbende udgifter, der er ved at drive centeret. Brahma Kumaris modtager ikke støtte fra det offentlige, men Finansministeriet anerkender BK som en organisation, der kan ydes skattefri bidrag til. Hver bidragyder, hvor foreningen kender dit navn og beløb, kan fratrække op til 14.500 kr. pr år.

Økonomiske bidrag kan lægge i en boks på centret eller man kan indbetale et beløb, evt. et fast månedligt beløb, til BK’s konto i:
Danske Bank: reg.nr. 1551 konto: 352 4256 eller
Nordea: reg.nr. 2108 konto: 847 565 4146.

Årsberetninger

Man kan læse mere om tidligere aktiviteter i vores årsberetninger: