more_prak3

Administration

Det følgende materiale er uddraget fra Brahma Kumaris’ officielle dokument om, hvordan organisationen skal fungere internationalt (Charter for International Functioning):

Brahma Kumaris World Spiritual University (Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya) er et globalt fællesskab af individer samlet i en ikke-statslig organisation (NGO) gennem de forskellige anerkendte centre og undercentre i Indien samt de til Brahma Kumaris knyttede afdelinger og underafdelinger spredt ud fra Indien til hele kloden. Brahma Kumaris blev etableret i 1937 i et udelt Indien.

Den administrative leder opretholder målene, principperne, politikkerne og metoderne for, hvordan Brahma Kumaris fungerer globalt.

Fra det spirituelle hovedkvarter , som ligger i Mt. Abu, Rajasthan, Indien, assisteres den administrative leder af to supplerende administrative ledere, en bestyrelse og en ledelseskomité.

Fra det internationale koordineringskontor, London, England, assisteres den administrative ledelse af regionale og nationale koordinatorer.

Det internationale koordineringsråd (ICC) overser og godkender Brahma Kumaris’ aktiviteter. ICC spiller en rådgivende, konsulterende og støttende rolle i alle de globale aktiviteter med relation til Brahma Kumaris’ mål, principper, politikker og metoder for organisationens virke. ICC kan også definere, udvikle og afklare Brahma Kumaris’ globale aktiviteter.

Det nationale koordineringsråd (NCC) består af nationale koordinatorer med ansvar for aktiviteter og anliggender i Brahma Kumaris centre i de forskellige lande. Hvert medlem af NCC repræsenterer og har ansvar for et bestemt land, og disse medlemmer af NCC udpeges fra de lokale Brahma Kumaris centre i hvert land.

Det nationale koordineringskontor (NCO) består af den nationale koordinator samt medlemmer fra de lokale grupper som beskrevet i lokal lovgivning og har sæde i det pågældende land.

De regionale koordinatorer har ansvar og pligter som disse uddelegeres dem af den administrative leder mens de arbejder i forskellige egne af verden. De regionale koordinatorer etablerer og opretholder et regionalt koordineringskontor (RCO) i området, der skal tjene som den primære kontaktflade mellem den administrative ledelse og alle tilknyttede afdelinger/underafdelinger i regionen.

Studerende i Brahma Kumaris

Studerende er personer på 18 år eller derover, som tilslutter sig Brahma Kumaris’ filosofi og lære, er engageret i organisationens mål og regelmæssigt deltager i de daglige klasser. De repræsenterer forskellige baggrunde, uddannelsesniveauer, erhverv og aldersgrupper. Tilmelding er gratis og åben for alle, der ønsker at deltage i en aktiv forandringsproces gennem personlig vækst baseret på åndelig kundskab og meditationspraksis.

Den seneste optælling indikerer, at universitetet har 825.000 studerende og mere end 8.500 centre i 100 lande og områder. Dertil kommer de mange mennesker, som deltager i universitetets kurser, seminarer, retræter og offentlige arrangementer verden over.

Kilder til økonomisk hjælp

De tilknyttede afdelinger og underafdelinger understøttes økonomisk af de frivillige bidrag fra de lærere og studerende, som bor og arbejder i lokalsamfundet. Alle aktiviteter er gratis og tilbydes som frivilligt arbejde.