side_picture

BK i FN

Brahma Kumaris, med sit spirituelle hovedkvarter i Mount Abu, Indien, har et omfattende netværk af centre i mere end 110 lande. Det er en international ikke-statslig or-ganisation (NGO) med generel rådgivende status i FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC).
Derudover:
• er Brahma Kumaris tilknyttet FN’s Afdeling for Offentlig Information (DPI)
• har rådgivende status i FN’s Børnefond (UNICEF)
• har observatørstatus i FN’s miljøudvalg (UNEP)
• har observatørstatus i FN’s klimakonvention (UNFCCC)
• er medlem af rådet for uddannelse af landbefolkning (ERP) og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO).

 

Ofte stillede spørgsmål om Brahma Kumaris i FN

Hvilken relation har Brahma Kumaris til FN?

Brahma Kumaris har sit spirituelle hovedkvarter i Mt. Abu, Indien og har et netværk af centre i 110 lande. Det er en NGO-organisation, som i FN har rådgivende status i det økonomiske og sociale råd; er tilknyttet informationsafdelingen (DPI); rådgivende status hos UNICEF; observatørstatus i miljøudvalget (UNEP); observatørstatus i klimakonventionen (UNFCCC); Flagship Member i Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og i rådet for uddannelse af landbefolkninger (ERP).

Hvor gammelt er Brahma Kumaris’ tilhørsforhold til FN?

Brahma Kumaris blev tilknyttet DPI i 1980, ECOSOC i 1983, UNICEF i 1987, UNFCCC i 2009 og UNEP
i 2014.

Hvilke mål har Brahma Kumaris i forhold til FN?

Målet er at klarlægge spirituelle og etiske perspektiver af individuel, lokal og global interesse; at facilitere en større bevidsthed om rettigheder og ansvar; at sikre bæredygtig udvikling og at støtte økonomiske, sociale og miljømæssige anliggender; at arbejde for lighed mellem kønnene.

Hvordan bidrager Brahma Kumaris til FN’s arbejde?

Ved at fremme formålet og principperne i De Forenede Nationers pagt ønsker vi at skabe bevidsthed, holdning, vision og handling inden for områderne: Bæredygtig udvikling, klimaforandringer, fødevarekrise, ligestilling, global sundhed, humanitære nødsituationer, menneskerettigheder, kvinder, børn, unge, internationale dage og årtier.
Deltagelse i FN-konferencer, forberedende udvalgsmøder og kommisioner: præsentere mundtlige og skriftlige erklæringer, være vært ved parallelle begivenheder; arbejde med NGO-udvalg og forberedende møder.

Hvilke FN-konferencer har Brahma Kumaris deltaget i gennem årene?

1980’erne – Brahma Kumaris tog initiativ til en række projekter, herunder The Million Minutes of Peace Appeal og Global Cooperation for a Better World.

1990’erne – Brahma Kumaris deltog i de fleste FN-verdenskonferencer, som inkluderede konferencer og topmøder om alderdom, bæredygtig udvikling, informationssamfundet, kvinder, civilsamfundet, anstændigt arbejde, menneskerettigheder, social udvikling, racediskrimination, fremmedhad og intolerance, religiøse og åndelige ledere, sundhed og ungdom.

2000 – Brahma Kumaris fokuserede på the Millennium Development Goals.

Fra 2009 – Brahma Kumaris har især fokuseret på miljøet og deltaget i konferencer om:
Klimaforandringer –
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of Parties (COP)
Brahma Kumaris deltog i sessioner, skrev erklæringer, afholdt programmer, udstillinger, pressekonferencer samt deltaget i og afholdt parallelle begivenheder i lokalsamfund, på universiteter og forretningsfora.
• COP 15 december 2009, København, Danmark
• COP 16 november/ december 2010 Cancun, Mexico
• COP 17, november/december 2011 Durban, Sydafrika
• COP18, november/december 2012, Doha, Qatar
• COP 19, november 2013, Warsawa, Polen
• COP 20, december 2014, Lima, Peru
• COP 21, december 2015, Paris, Frankrig
• COP 22, november 2016, Marakech, Marokko.
• COP 23, november 2017, Bonn, Germany
• Bonn Klimakonference årligt siden 2010
• Topmøde om klimaforandringer, september 2014, FN New York. Og parallelt hermed the Interfaith Climate Change Summit. Brahma Kumaris var medunderskrivere af the Interfaith Statement. Conference of Youth (COY)
• COY er den årlige forsamling for unge, som afvikles inden COP. Organiseringen af COY er koordineret af flere ungdomsorganisationer med et stærkt miljømæssigt engagement, herunder YOUNGO, som er ungdomskredsen i UNFCCC. Vores ungdomsrepræsentant i FN har spillet en væsentlig rolle i organiseringen af konferencen i 2014 og 2015 og har del-taget i COY 7-12 ( 2010-2016).

FN-konferencen om bæredygtig udvikling ( Rio + 20 ):
• Deltagelse i regionale forberedelser til Rio +20Latinamerika og Caribien, Asien, Afrika og Europa
• Rio + 20 FN-konferencen om bæredygtig udvikling, 20.-22. juni 2012, Rio, Brasilien – skriftlig erklæring, parallelle arrangementer, udstillinger.
• Rio + 20 Folkets topmøde, 15.-23. juni 2012, Rio, Brasilien – workshops, udstilling
• FN topmøde om bæredygtig udvikling 2015, 25.-27. september 2015, New York.

Biodiversitet
Konference vedrørende konventionen om biodiversitet
COP 11, oktober 2012 Hyderabad, Indien
COP12, oktober 2014 Pyeongchang, Sydkorea
COP13, december 2016, Cancun, Mexico.

I hvilke specifikke projekter har Brahma Kumaris bidraget til at udbrede
FN-programmer globalt?

Brahma Kumaris har igangsat og gennemført globale projekter for at øge be-vidstheden om betydningen af FN-handlingsprogrammer:
• Million Minutes of Peace Appeal, afholdt i forbindelse med det internationale år for fred, i 1986. Brahma Kumaris modtog i syv lande Peace Messenger Awards for deres betydelige bidrag.
• Global Co-operation for en bedre verden var en opfølgning på arbejdet i 1986 og nåede ud til folk i 129 lande. Vi bad dem om deres vision for en bedre verden. Det-te blev samlet i en bog med titlen Visions of a Better World. (Brahma Kumaris, 1993)
• Sharing Our Values for a Better World – et program til ære for FN’s 50 års jubilæ-um, hvor folk blev bedt om at identificere værdier, der gav mening i livet for men-nesker i deres land. En bog med titlen Living Values: A Guidebook blev dedikeret UN 50 (BKIS, 1995).
• The Living Values: A Guidebook and the Convention on the Rights of the Child indgik som grundlag for kernekompetencerne i Living Values Educational Initiative af Brahma Kumaris og UNICEF.
• Internationalt tiår for kultur af fred og ikke-vold. Brahma Kumaris underskrev en partnerskabsaftale med UNESCO og blev udpeget som en “Messenger til Mani-festo 2000”. Vi fremmede aktivt Manifest 2000, indsamlede mere end 37 millioner underskrevne løfter af enkeltpersoner til at gennemføre den. Vi organiserede også “flagskib” og andre arrangementer i 51 lande og holdt adskillige seminarer og workshops for at fremme principperne og værdierne bag en kultur af fred.

Hvilke igangværende aktiviteter støtter FN-programmer?

Årlig afholdelse af FN-dage som:
• International Women’s Day (8. marts)
• International Day of Happiness (20. marts)
• World Health Day (7. april)
• World Environment Day (5. juni)
• International Day of Peace, (21. september)
• International Youth Day (12. august)
• International Day of Older Persons (1. oktober)
• International Day of Non-violence (2. oktober)
• United Nations Day (24. oktober)
• International Day of Tolerance. (16. november)
• International Day of Remembrance dedicated to Road Traffic Victims (tredje søndag i november)
• Human Rights Day (10. december)

Uger som:
• World Interfaith Harmony week (1.-7. februar)
• UN Global Road Safety Week (23.-29. april).

Årtier som:
• International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World (2001-2010)
• United Nations Decade of Sustainable Energy for All (2014-2024)
• United Nations Decade of Action on Road Safety (2011-2020)
• United Nations Decade on Biodiversity (2011-2020)

Andre aktiviteter inkluderer:
• Fremme ligestillingen mellem kønnene og styrkelse af unge kvinder gennem Kommissionen om Kvinders Status.
• Et verdensomspændende initiativ om den åndelige dimension af anstændigt arbejde til støtte for Den Internationale Arbejdsorganisations dagsorden for anstændigt ar-bejde.
• Forskning og udvikling af vedvarende energi for at sikre miljømæssig bæredygtighed (http://www.india-one.net/).
• Brahma Kumaris Environment Initiative med fokus på større miljøbevidsthed inden for vores egen organisation, samt samarbejde med og videndeling med andre gennem dialog, partnerskaber, FN-konferencer og lokale initiativer (www.eco.brahmakumaris.org)
• Awareness Cum Training Center on Concentrating Solar Technologies by World Renewal Spiritual Trust (WRST) på Abu Road i Rajasthan er et initiativ under UNDP-GEF assisteret og Ministeriet for ny og vedvarende energi, Indiens regering Projekt om koncentreret solenergi. http://www.cshindia.in http://www.india-one.net/CSTCenter.html
• Reduktion af børnedødeligheden og forbedring af mødres sundhed gennem Global Hospital and Research Centre (http://www.ghrc-abu.com/).
• Values in Healthcare: A Spiritual Approach – et udviklingsprogram for sundhedsper-sonale, i samarbejde med Janki Foundation for Global Health Care (http://www.jankifoundation.org/).
• The Call-of-the-Time Dialogserie: indkaldes årligt i Oxford, England, der samler erfar-ne og unge ledere, der repræsenterer forskellige emner og discipliner. Den røde tråd er en forståelse af den dobbelte helix af det åndelige og verdslige.
• The Future of Power – en serie af samtaler med henblik på at udforske lederskab i det 21. århundrede (http://futureofpower.org/).

Besøg os på:
http://un.brahmakumaris.org/
facebook: www.facebook.com/BKUN.org
twitter: @bkunorg