rel_karma

Bidrag

Brahma Kumaris
Vi er en almennyttig organisation der drives af frivillige bidrag og donationer. Ånden i frivillighed har stor kraft og giver meget glæde igen. Der er 4 områder, hvorpå Brahma Kumaris meditation kan praktiseres: Den ene, som de fleste kender, er meditationen. Endvidere er der det åndelige studie, at praktisere dyderne i hverdagen og ikke mindst uselvisk at give videre eller hjælpe andre. Dette afsnit koncentrerer sig om det sidste område. Men husk, at den største tjeneste ligger i at forandre sig selv. ”When I change the world changes”.

Økonomiske bidrag
Alle er velkommen i BK’s aktiviteter helt gratis både i Danmark og internationalt. BK centret drives kun af frivillige bidrag. Mange ønsker at støtte økonomisk fordi de værdsætter undervisningen og ønsker at sikre centrets forsatte eksistens, så flere kan få glæde af kurserne. Bidragene til BK bruges til husleje, drift og afholdelse af programmer.

Økonomiske bidrag kan lægge i en boks på centret eller man kan indbetale et beløb, evt. et fast månedligt beløb, til BK’s konto i Danske Bank: reg.nr 1551 konto: 3524256 eller Nordea: reg.nr. 2108 konto: 8475654146. (for PBS aftale kontakt venligst centret).

Finansministeriet anerkender BK som en organisation, der kan ydes skattefri bidrag til. Der kan fratrækkes op til 15.600 kr. pr år.

En anden måde at støtte økonomisk på er ved at overtage de løbende udgifter på centret til toner, pjecer, print osv.

Persondatapolitik

Ved at oplyse dit cpr. nummer giver du dit samtykke til, at vi registrerer og opbevarer dette med henblik på den årlige indberetning af dit bidrag til SKAT. Vi er af hensyn til skattemyndighederne nødt til at opbevare dit cpr. nummer fem år efter den seneste indberetning, også selv om du på et tidspunkt ophører med bidraget.
Send dit telefonnummer, så ringer vi til dig med henblik på at få dit cpr. nr. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart ud over skattemyndighederne.
Vi benytter tredjeparter til opbevaring af data. Disse opbevarer udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi benytter Google (til mails) og One.com (til hjemmeside, kursusformularer, mailinglister, etc.). Googles data beskyttelsespolitik. One.com er ved at berede en databehandleraftale til os, som de forventer færdig den 25.05.2018.
Du kan læse nærmere om vores databeskyttelsepolitik på vores hjemmeside.

Testamentariske gaver
Det er muligt at testamentere en gave til Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Danmark. Gaven vil gå til Brahma Kumaris aktiviteter i Danmark. Vi vil bruge gaven til at sikre centrets aktiviteter i København og Århus. Centrene danner grundlag for bl.a.:

– åbne daglige morgen- og aftenmeditationer,
– månedlige gratis kurser i meditation, positiv tænkning og indre ledelse,
– afholdelse af foredrag
– deltagelse i helsemesser
– weekendkurser i provinsen.
– mulighed for at komme på retreat på Djursland og i Oxford
– salg af håndbøger i meditation, meditationskommentarer og anden litteratur
– samt meget andet som vi holder af at arrangere.

Vores formål er beskrevet i vedtægterne. De kan rekvireres fra centret i København.
Et testamente giver sikkerhed for, at ens ønsker bliver virkeliggjort efter ens tid. Det er vigtigt, at et testamente bliver udformet korrekt. Vi anbefaler derfor, at man får juridisk bistand eller advokathjælp til det, samt at man får det noteret hos en notar.

Vi ser gerne, at man giver Brahma Kumaris besked, hvis vi er påtænkt i et testamente. Foreningen står altid til rådighed til uddybning af proceduren ved modtagelse af testamentariske gaver. Såfremt du har spørgsmål, bedes du venligst kontakte bestyrelsen, som tager sig af det.

Bidrag gennem sindet
Alt, hvad vi skaber i vores sind af tanker, følelser, visioner, attituder osv., har en effekt på andre og i sidste ende globalt. Jo mere koncentreret vores sind er, desto større er effekten. Under meditation har vi kombinationen af et koncentreret og positivt sind. Med denne ”mentale tjeneste” kan vi tjene andre omkring os på en ubegrænset måde.

Ved at deltage i verdensfredsmeditationerne den 3. søndag i hver måned er du med til at forstærke effekten af fællesmeditationen.

Praktisk hjælp
BK centret drives og administreres gennem frivillig og ulønnet arbejdskraft. Der er brug for mange hænder og mulighederne her er mange: omdeling af brochurer, kørsel i forbindelser med aktiviteter udenfor centret, oversættelse af dokumenter til og fra andre sprog, læse korrektur, rengøring og vedligeholdelse af lokaler, lægge sjælshoroskoper på messer og meget mere.

Når centret et par gange om året får besøg af udenlandske foredragsholdere er der brug for ekstra hjælp. Du kan blive skrevet op til dette og vil så blive kontaktet, når der er behov.