Brahma Baba

Brahma Baba – Grundlæggeren

Brahma Kumaris er en verdensomspændende spirituel bevægelse, som med entusiasme involverer sig i personlige udvikling og arbejdet for en

bedre verden.

Organisationen så dagens lys i Indien i 1937 og er i dag repræsenteret i mere end 110 lande. Brahma Kumaris er en internation NGO, og via sit

arbejde har organisationen omfattende indflydelse på mange væsentlige områder. Hovedformålet er dog at hjælpe individer med at transformere deres perspektiv på verden fra et materielt til et spirituelt. Det indbefatter udvik-lingen af en fredfyldt bevidsthed og et syn på, at enhver sjæl er værdig og værdifuld.

 

International koordinering

Brahma Kumaris’ internationale hovedkvarter er beliggende i Mount Abu, Indien. På det nationale plan er aktiviteter som hovedregel koordineret

af lokale folk, men i overensstemmelse med Brahma Kumaris’ spirituelle principper og det enkelte lands lovgivning. Regionalt er aktiviteter af international interesse koordineret fra kontorer i London, Moskva, Nairobi, New York og Sydney.

 

 

Kvinder i rollen som spirituelle ledere

Brahma Kumaris er den største spirituelle organisation i verden, ledet af kvinder. Det var organisationens grundlægger, Prajapita Brahma Baba,

som helt fra begyndelsen valgte at placere kvinderne i front. Dermed adskiller Brahma Kumaris sig fra alle andre religioner og spirituelle

bevægelser i verden. I mere end 80 år har kvindernes lederskab været karakteriseret ved mod, tilgivelse og fællesskab.

Selv om kvinderne placerer sig i de højeste administrative stillinger, tages beslutninger altid i samarbejde med mænd. Det er en ledelsesstil,

som er præget af konsensus og samarbejde, og den er baseret på respekt, lighed og menneskelighed. På den måde kan den betragtes som en eksemplarisk ledelsesstil domineret af harmoni.