solar-cooker-shantivan-campus

Miljø

 

Projekter inden for alternativ energi

Vedvarende energi er en bæredygtig kilde til elektricitet til både land- og byområder. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet har i mere end ti år forsket i pålidelige, rentable og fossilfri alternativer til f.eks. dieselgeneratorer og transmissionsnet.
Brahma Kumaris spirituelle hovedkvarter Madhuban, ligger i en afsides, tør og fattig egn i det vestlige Rajasthan i Indien. Den almindelige strømforsyning er upålidelig og ret kostbar. Men til gengæld nyder Mount Abu godt af lange dage med solskin stort set året rundt, og er på grund af beliggenheden 1.300 meter over havoverfladen også godt forsynet med vind.

Afdelingen for vedvarende energi

I 1992 etablerede World Renewal Spiritual Trust (WRST) en afdeling for vedvarende energi i Brahma Kumaris spirituelle hovedkvarter. WRST kom i stand som en organisation i BK-familien. Viften af udviklingsprojekter i afdelingen består af følgende teknologier:

• Hybridsystemer inden for vedvarende energi
• Passiv solopvarmning af bygningen
• Transportable solcelle-strømenheder
• Varmtvandsforsyning med solenergi
• Soldrevne dampanlæg til madlavning
• Vandrensning

Det oprindelige mål for afdelingen var at finde en bæredygtig måde at opfylde hovedkvarterets behov for elektricitet og anden energi, til gavn for de mange beboere og besøgende.

 

Hybrid energi

Med hjælp fra det tyske agentur for tekniske operationer (GTZ) og det tyske institut for solenergi (ISET) i Kassel, opsatte man i 1992 et lille generatorsystem baseret på en kombination af solcelle- og vindenergi i Mount Abu. Det var et af de første af den slags systemer, der blev installeret i Indien, med det formål at måle solstråling og vindhastigheder.
Indiens ministerium for alternative energikilder (MNES) finansierede yderligere et forskningsprojekt, med installation af to vinddrevne batteri-opladere med ydelserne 3 kW og 1 kW, i 1996. Det var en del af et større program om vindudnyttelse i fjerne landdistrikter. Forskningsresultaterne indtil nu viser, at små vindgeneratorer, kombineret med solcelle- eller dieselgeneratorer, kan spille en stor rolle i rentable el-projekter i landdistrikter.
I 1996 åbnede Brahma Kumaris andet campus i Mount Abu: Gyan Sarovar, Akademiet for en Bedre Verden. Denne økovenlige campus inspireret af en vision om en moderne global landsby, blev bygget uden at forstyrre den lokale topografi, for at skabe en fredelig og ren atmosfære for åndelig læring. En af de første installationer var et 10 kW hybrid sol- og vindenergisystem til at generere strøm, der forsyner telefoner og audio-visuelle systemer 24 timer i døgnet uden omkostninger.
Læs mere om solenergi