light1

Interreligiøst samarbejde

 

“Jeg er inspireret af Brahma Kumaris uselviske kærlighed til Gud og menneskeheden. For mig som kristen har min erfaring med meditation og studiet hos Brahma Kumaris været med til at skabe en dybere åndelig forbindelse med Gud. Som “interfaith” leder har det på nye måder åbnet mit sind for Guds tilstedeværelse i forskellige åndelige traditioner. Som menneske har det åbnet mit hjerte i medfølelse og gjort mit engagement i et liv i tjeneste endnu dybere”. – Rev. Charles Gibbs, Executive Director, United Religions Initiative, San Francisco, Californien.

Brobygger

I over tredve år har Brahma Kumaris hjulpet med at bringe mennesker af forskellige trosretninger og kulturelle baggrunde sammen, i overbevisningen om at en dybere forståelse mellem de forskellige trosretninger, baseret på accept og respekt, vil tilvejebringe en kultur af fred og ikke-vold i vores verdenssamfund.
I mange lande sidder repræsentanter fra Brahma Kumaris i komiter i lokale “interfaith” organisationer, de arrangerer lokale aktiviteter og spiller en aktiv rolle i rådgivende komiteer for undervisning i religion. For eksempel i byen Dunedin i New Zealand har BK’er i de sidste 13 år koordineret en årlig “Interfaith Week of Prayer for World Peace” (Interfaith uge med bøn for verdensfred), som inkluderer en offentlig gudstjeneste og en gudstjeneste på universitetet.

I Adelaide, Australien deltager BK’er regelmæssigt i “Multifaith Association of South Australia”. På den anden siden af jorden, i Uruguay, deltager BK’er i “Forum Interreligious og i “Space of Inter-religious Dialogue” i UNESCO’s Montevideo Center.

På globalt plan arbejder Brahma Kumaris tæt sammen med ledende internationale “interfaith” organisationer såsom:

• World Congress of Faith (WCF): I over 20 år har Brahma Kumaris arbejdet tæt sammen med WCF ved planlægning og afholdelse af arrangementer. I 1993 tilsluttede BK’er sig WCF’s internationale komite for at planlægge “The Year of Inter-religious Understanding and Co-operation” (året for tværreligiøs forståelse og samarbejde) tilegnet hundredåret for det første “Parliament of the World’s Religions” (parlamentet for verdens religioner), og stod for lanceringen i Storbritannien sammen med WCT. Dadi Janki er protektor for WCT. www.worldfaiths.org

• United Relgions Initiative (URI): BK har været repræsenteret i “Global Council” og deltager aktivt i “Cooperation Circles” (samarbejdscirkler) verden over. BK’er har taget aktivt del i URI interfaith-topmøder rundt om i verden og har været vært for den første “URI European Conference” på Global Retreat Centre nær Oxford i 1997. www.uri.org

• The World Council of Religious Leaders (Verdensrådet for religiøse ledere): Dette initiativ udsprang af “Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders” afholdt i august 2000 i FN New York, og taler var Dadi Janki. www.millenniumpeacesummit.org

• The Global Peace Initiative of Women Religious and Spiritual Leaders (Kvindelige religiøse og åndelige lederes initiativ til global fred): Brahma Kumaris støtter initiativet “Women’s Partnership for Peace in the Middle East” (Kvinders partnerskab for fred i Mellemøsten) og projektet “Global Ethics and Universal Education for Values” (Global etik og universel undervisning i værdier). www.gpiw.org

• Council for a Parliament of the World’s Religions (Rådet for parliamentet for verdens religioner): Brahma Kumaris har spillet en aktiv rolle i Parliaments of the World’s Religions and the Council’s Assembly of Religious Leaders i Chicago (1993), Sydafrika (1999) og Barcelona (2004), ved at deltage i de organiserende komiteer og bidrage ved arrangementer.

• World Conference of Religions for Peace (WCRP) (Verdenskonference for religioner for fred): Brahma Kumaris er aktiv i lokalafdelinger rundt om i verden. www.wcrp.org