Opening the Heart

Påskeretræte: Strong Heart – Open Heart – Brave HeartDato: fredag d. 29. marts 2024 - søndag d. 31. marts 2024
Tid : 15:00 - 14:00
Sted: Himmelbjerggården
Himmelbjergvej 11
8680 RyVi holder forårs-retræte på den fantastiske Himmelbjerggård i Ry 🙂

Emnet for retræten:
“The heart is sometimes referred to as the core of our being; the deep inner knowing that can guide us towards a life of inner fulfilment and meaning. For various reasons we may loose touch with that inner voice and as a result experience a lack of direction, confidence and joy in our life. During this retreat we will explore various aspects of the heart, with the aim of being able to keep our hearts strong and open in the times ahead”.

Der vil være oplæg og dialog, men også perioder med stilhed for at vi sammen kan skabe et kraftfuldt rum af meditativt nærvær – og vi vil selvfølgelig udnytte de smukke naturomgivelser til fulde, med meditative gåture m.v.

Elementer i retræten:
– Tidlig morgenmeditation
– Oplæg til inspiration
– Meditative gåture
– Udveksling af erfaringer
– Guidet meditation
– God vegetarisk mad og hyggeligt samvær

Facilitator er Stefania Olafsdottir fra Island, som har praktiseret og undervist i Raja Yoga-meditation siden 2003. Hun driver en lille virksomhed i Island, hvor hun underviser børn, forældre og lærere i meditation og producerer meditationsmaterialer for børn. Hun er bestyrelsesmedlem i Spirit of Humanity Forum, en global platform for ledere og forandringsskabere, der ønsker at bidrage til en varig, positiv transformation i verden. Som underviser er Stefania kreativt anlagt og altid involveret i mange nye projekter; planlægning af internationale retræter m.v. Udover at være primus motor i Brahma Kumaris’ mange aktiviteter på Island, er hun leder af vores center i Oslo og tager jævnligt til Bergen for også at holde kurser der.

Det praktiske:
Der er plads til i alt 23 deltagere. Det foregår under hyggelige og komfortable forhold i ‘Gammelgård’ på Himmelbjerggården:
https://himmelbjerggaarden.com/himmelbjerggaarden-paa-himmelbjerget/Faciliteter/kursus_retraete.html

Der er altovervejende 2-mands værelser og nogle få enkeltværelser.
Pris for hele weekenden: Kr.900 for dobbeltværelse – kr. 1325 for enkeltværelse.
Undervisere m.v. er alle ulønnede/frivillige, og selve programmet koster således ikke noget. Vi sender dig mail med betalingsoplysninger, når du har tilmeldt dig. Ovennævnte betaling er kun for logi – udgifterne til mad, oplægsholders rejseudgifter m.v. dækkes af frivillige donationer på retræten.

Forudsætninger: Du skal være over 18 for at deltage, og du skal helst have taget kursus hos os inden – meget gerne vores grundkursus i raja yoga meditation. De afholdes hver måned og det koster ikke noget. Find et kursus, der passer dig, på www.brahmakumaris.dk
NB – det er ikke afgørende at du har taget kursus inden; vi anbefaler det blot.

Tilmelding: Send mail til os på aarhus@dk.brahmakumaris.org – skriv hvor i landet, du bor, og om du kender os i forvejen.

Deltagerne får nærmere program inden retræten

Her et billede af Stefania med lidt kulde fra Oslo i baggrunden 🙂
328296507_916407482729135_2700135036541682465_n

(Teksten her nedenstående om at deltagelse er gratis er ikke korrekt – det gælder dog for alle vores andre kurser).


Deltagelse gratis
Kræver ingen tilmelding