faengsler

Meditation i fængsler

“Det guddommelige kan ikke fjernes fra mennesket. Det kan være forvrænget, vansiret eller forklædt, men det er der. Rollen for de, som har en åndelig dimension, er at forsøge at skabe et sted, hvor der er renhed, værdighed, medfølelse og tilgivelse, et sted hvor alt hvad der er guddommeligt ved en person har plads til at udfolde sig.” – Alan Ogier, Methodist and Free Church Superintendent for Prisons, Storbritannien. Brahma Kumaris arbejder i fængsler både med personale og indsatte.

Personale

Brahma Kumaris anerkender og værdsætter den indsats, som ydes af de som arbejder inden for kriminalforsorg, ofte under meget vanskelige forhold, og tilbyder dem støtte på forskellige måder. Der afholdes værdibaserede seminarer, workshops og kurser i emner som håndtering af stress og vrede, positiv livsstil, self-managing leadership og meditation.

Indsatte

Det meste af Brahma Kumaris arbejde i fængsler har været med de indsatte. Det har vist sig, at de er meget modtagelige for praktiske kurser i positiv tænkning, meditation og selvrespekt, hvorigennem de bliver i stand til at evaluere deres tilgang til livet og foretage meningsfyldte og gavnlige ændringer. Sådanne kurser komplementerer de allerede eksisterende tilbud.

Undervisningen støttes af en mangfoldighed af bøger og bånd, hvoraf en del er tilgængelige i nogle landes fængselsbiblioteker.

“Før jeg begyndte at meditere, var jeg lamslået og forvirret. BK undervisningen vendte op og ned på min måde at se verden på. Jeg er nu bevidst om, at jeg er barn af Gud, Den Højeste Sjæl, Jeg er mere frigjort fra alt, hvad jeg ser omkring mig, og alligevel så dybt forelsket, at jeg hvert øjeblik synes at leve i en meditativ tilstand, og jeg ser intet andet end godt omkring mig hvert sekund.” Julian, som har praktiseret Raja Yoga i 17 år og for nylig benådet efter at have aftjent 27 år i et fængsel i Florida.

Rundt om i verden

I visse lande, f.eks. Brasilien, Danmark, Indien og Storbritannien, har meditationskurserne fundet sted siden begyndelsen af 1990erne. I andre lande, såsom Island, Sydafrika, Spanien og Suriname, er kurserne startet op inden for de sidste 12 måneder.

I Australien blev der løbende undervist i grundkurset i meditation i Sydneys Long Bay and Silverwater Corretional Centres i 16 år frem til slutningen af 2004.

På Mauritius er kurset i positiv tænkning blevet indført i træningsprogrammet på Prison Officers Training School.

I Polen startede træningsprogrammer for personalet i 2004.

I Thailand er personale og indsatte i 76 fængsler taknemmelige for undervisningen i meditation og arrangerer en række BK programmer i fængslerne. I de sidste 3 år har hele landets fængselssystem med i alt 16.000 indsatte samarbejdet med Brahma Kumaris om at arrangere programmer for officielt at fejre FNs Internationale Fredsdag.

I Storbritannien organiserer en gruppe bestående af ansatte i kriminalforsorgen, medlemmer af frivillige organisationer og Brahma Kumaris seminarer og workshops. Mere end 700 medarbejdere inden for kriminalforsorgen har nydt godt af disse seminarer siden deres opstart i 1994.