Denmark

Vordingborg


Skaber du forandring? Vil du?

Vi ønsker nok alle at gøre en forskel og skabe forandring - både i vores dagligdag, men også i arbejdet med at skabe en fredfyldt verden. I arbejdet med forandring kan man møde modstand
- både indefra og udefra.

I denne én-dags workshop vil vi arbejde med kreativitet og meditation som nøgleelementer i forandringsprocesser. Dagen slutter med at hver enkel får lagt sit sjælshoroskop, hvis de ønsker det.

Velkommen til en dag for sjælen med øvelser og guidede meditationer med Sonja Ohlsson fra Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Brahma Kumaris er en meditationsskole, som fokuserer på de indre ressourcer og styrker, og på udviklingen af personlig integritet.

Næste kursus ikke aftalt, skriv til os og få mere info senere.


Tilbage