Denmark

Stressfrit liv kursus

 

Stressfrit liv kursus i Århus

Stress er blevet identificeret som en af hovedårsagerne til mange sygdomme. Da moderne stress i de fleste tilfælde opstår af psykiske snarere end fysiske årsager og derfor er meget vanskeligere at forebygge og helbrede, er vi næsten alle påvirket af stress på et eller andet tidspunkt i vort liv.

Der er adskillige myter om årsagerne til stress og de mest effektive måder at behandle det på. Et ”stressfri livsstil” seminar kan befri os fra disse illusioner og misforståelser og give os et nyt perspektiv. Her lærer man at:

• Identificere forskellige niveauer af stress, sætte sig ud over dem og slappe af i sind og krop
• Beskytte sig mod negative påvirkninger
• Tackle vanskelige relationer med tillid
• Styrke evnen til at respondere effektivt i anspændte situationer


Kun i Århus


Stress er på få år blevet et stort samfundsproblem. Men først og fremmest er det et personligt problem, som er ubehageligt og forvirrende - og det dræber det gode liv på alle planer. Det manifesterer sig på arbejdet, hjemme og selv i vores fritidsliv.

Det store fokus på stress er oftest vendt mod de ydre stressfaktorer. Dette kursus fokuserer primært på de psykiske og mentale faktorer.


At undgå stress kræver, at vi begynder med at erkende, hvad det er for tanke- og reaktionsmønstre, der fører til uro, irritation og bekymringer.

Alle kurser tilbydes gratis, da Brahma Kumaris er en almennyttig organisation. Centrets aktiviteter finansieres gennem frivillige bidrag fra centrets lærere og kursister.

Datoerne for kursusstart er:

TILMELDINGSFORMULAR

(Introduktionskurset)

Med kursusstart

 
Navn:
Adresse:
Post nr.
By
Tlf.
Email:
Gentag email
 

Hvis du har en e-mail adresse, kan du også få informationer og programmer tilsendt løbende pr. e-mail.

 Nyhedsbrev med e-mail

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette kursus da vi endnu ikke har fastlagt datoen for næste hold.