Denmark

Raja Yoga Meditation Modul 2

 

København - Meditation modul 2

MODUL 2 - Videregående kursus i Raja Yoga Meditation
Et kursus for den, som har gennemgået introduktionskurset i Raja Yoga meditation og som ønsker at uddybe sin forståelse og praksis af den livsfilosofi, som underbygger meditationen. Dette kursus på 4 lektioner er et studie i, hvordan man positivt håndterer livets udfordringer gennem en forståelse af de åndelige love og principper.


1. Sjælens 8 kræfter og deres praktiske brug i dagligdagen
Sjælens indre kræfter er: selvfordybelse, at give slip, tolerance, tilpasningsevne, skelneevne, dømmekraft, at udfordre, samarbejde. Hvad er disse kræfter, og hvornår og hvordan bruges de? Hvordan udvikler jeg et personligt forhold til Gud, kilden til alle kræfter?

2. Karmalovens hemmeligheder
Loven om årsag og virkning i relation til sjælsbevidsthed og meditation. Forståelse af intentioner og motiver som frøet til mine handlinger. De tre tids-aspekter -  fortid, nutid og fremtid - og deres indbyrdes forhold.

3. Tidens cykliske mønster
Hvordan kan en forståelse af tiden hjælpe mig til at forandres? En accept af tidens evige og naturlige cyklus hjælper mig til at håndtere udfordringer i mit liv.

4. Livets træ
Træet som et symbol på liv og på menneskeheden - en forståelse af vores forhold til andre mennesker og til verden som helhed. Gud som frøet til menneskehedens træ.

Alle kurser tilbydes gratis, da Brahma Kumaris er en almennyttig organisation. Centrets aktiviteter finansieres gennem frivillige bidrag fra centrets lærere og kursister.

Venteliste til meditationskurset - som noget nyt har vi en venteliste (max 5 personer) på de hold som er fuldtegnet. Hvis en anden kursist afmelder dette hold, er du automatisk tilmeldt. Du vil modtage en mail og kan derefter bare møde op på centret til kurset den ønskede dato.


Datoer for kursusstart er

mandag d. 08. januar - 2018 og de 3 flg. mandage kl. 19.00-20.30
tirsdag d. 06. februar - 2018 og de 3 flg. tirsdage kl. 19.00-20.30
onsdag d. 04. april - 2018 og de 3 flg. onsdage kl. 19.00-20.30

TILMELDINGSFORMULAR
(Videregående kursus)


     Med kursusstart
     Fornavn: 
     Efternavn:
     Adresse:
     Post nr.
     By
     Tlf/mobil *
     Email
     Gentag email
     Gennemgået Modul 1 kurset ca. hvornår?  
 

Jeg ønsker nyhedsbrev med invitationer til foredrag & events - ca. 4-6 gange om året.

 Nyhedsbrev med e-mail


        


*
Det er vigtigt, at du giver os dit mobilnummer. I tilfælde af aflysning sender vi SMS med informationer.