Denmark

Positiv Tænkning Kursus

 

Positiv Tænkning kursus i København

København - Positiv Tænkning

Bliv din egen bedste ven. Et kursus på 4 lektioner i at skabe en bedre og mere positiv livsstil. Du er, hvad du tænker; et enkelt, men meget sandt udsagn. Alt hvad vi siger, gør og føler har sin oprindelse i sindet. Det er givetvis en af de største, men også mindst forståede energikilder i universet. Dette kursus i Positiv Tænkning bygger på kursusmateriale fra Brahma Kumaris i Amsterdam.

1. Positive tankers indflydelse på sind, krop og relationer. Hvad er tanker? Hvilke slags tanker fremkalder sindet? Hvordan skaber vi tanker, som sætter os i stand til at overvinde negativitet og stress?

2. Det bedste liv er et liv i balance.
Naturen, samfundet og den enkelte må fungere sammen i harmoni. Hvordan skabes og opretholdes denne? Balance mellem det maskuline og feminine.

3. Gør sindet til din bedste ven. Hvad er sindet? Hvordan er det betinget af andre, af vaner, af fortiden? Hvordan kan vi forhindre en negativ indflydelse fra disse.

4. Begrænset og ubegrænset tænkning.
Vi kan blive succesrige deltagere i livets spil, hvis vi forstår, at frihed altid må opvejes af et personligt ansvar. Hvilke konsekvenser får dette for mig? Hvordan kan jeg på en positiv måde indgå i et fællesskab med andre?

Alle kurser tilbydes gratis, da Brahma Kumaris er en almennyttig organisation. Centrets aktiviteter financiseres gennem frivillige bidrag fra centrets lærere og kursister.

Venteliste til kursus i Positiv Tænkning - som noget nyt har vi en venteliste (max 5 personer) på de hold som er fuldtegnet. Hvis en anden kursist framelder sig dette hold, er du automatisk tilmeldt. Du vil modtage en mail, og kan derefter bare møde op på centret til kurset den ønskede dato.

Datoer for kursusstart er:
onsdag d. 03. januar - 2018 og de 3 flg. onsdage kl. 19.00-20.30
tirsdag d. 06. marts - 2018 og de 3 flg. tirsdage kl. 19.00-20.30
mandag d. 09. april - 2018 og de 3 flg. mandage kl. 19.00-20.30

Positiv Lørdag den 24. februar 2018 kl. 10-15
http://brahmakumaris.dk/ tilmeldningenform.php? foredrag=272

Positiv Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10-15
https://brahmakumaris.dk/tilmel dningenform.php?foredrag=276

Positiv Lørdag den 16. juni 2018 kl. 10-15
https://brahmakumaris.dk/tilmel dningenform.php?foredrag=277

Positiv Lørdag den 7. juli 2018 kl. 10-15
https://brahmakumaris.dk/tilmel dningenform.php?foredrag=278

TILMELDINGSFORMULAR
(Positiv tænkning)


     kursusstart
     Fornavn: 
     Efternavn:
     Adresse:
     Post nr.
     By
     Tlf/mobil *
     Email
     Gentag email
 

Jeg ønsker nyhedsbrev med invitationer til foredrag & events - ca. 4-6 gange om året.

 Nyhedsbrev med e-mail


        


*
Det er vigtigt, at du giver os dit mobilnummer. I tilfælde af aflysning sender vi SMS med informationer.