Denmark

Raja Yoga meditation

På Brahma Kumarisí grundkursus i Raja Yoga meditation tilbydes en række lektioner under følgende hovedtemaer:

• Bevidsthed og selverkendelse
• Vort hjem af stilhed
• Forhold til Gud
• Karmaloven
• Reinkarnation
• Det evige verdensdrama
• Livets træ
• En åndelig livsstil

Læs mere om grundkurset i Raja Yoga meditation - temaer

Raja Yoga Meditation: Udbyttet af kurset

Emnerne som gennemgås på kurset fører til en dybere forståelse af os selv, vore indre positive kvaliteter og vore iboende værdier. Med tiden bliver denne forståelse en del af vores daglige bevidsthed og har en konstruktiv indflydelse på vort syn på os selv og den måde, hvorpå vi relaterer til vore omgivelser. Ved at udforske disse universelle begreber i den indre stilhed, som opstår i meditationen, bliver man bevidst om den menneskelige familie og individets rettigheder, roller og ansvar/opgaver. Dette er meget vigtigt for vores åndelige udvikling og giver os et nyt perspektiv på værdier såsom retfærdighed, frihed, respekt og kærlighed. Begreberne, som præsenteres på kurset, er enkle men dybe, og tilgængelige for enhver uanset baggrund og tro. Det eneste der kræves for at opnå succes i meditation er en enkel og ærlig indsats. Det er her som i ethvert andet studie, at man belønnes i forhold til den indsats og tid man, investerer i det.


Raja Yoga meditation: Tilmelding til kurset

Grundkurset i Raja Yoga meditation tilbydes gratis på alle Brahma Kumaris centre. Hvert kursus består af en række lektioner, og undervisningen finder som regel sted en gang om ugen.
Tilmeldning til kurserne...