Denmark

Positiv Tænkning Århus

 

Tilmeldning

Tilværelsen vil altid have sine udfordringer. At imødegå udfordringerne med en positiv holdning, gør livet mindre besværligt og mere fornøjeligt. Vore tanker udgør mental energi. Ved at forstå og håndtere vore tanker på en hensigtsmæssig måde, genvinder vi nøglen til glæde, overskud og tilfredshed. Dette kursus hjælpe dig til at forstå dine tankers indflydelse på dit velbefindende, og du vil lære at forandre negative tankemønstre til positive og konstruktive attituder.

Dette kursus i Positiv Tænkning bygger på kursusmateriale fra Brahma Kumaris i London. Nogle af kursets emner: 

• Tankens potentiale og effekt
• Hvem har ansvaret for mine tanker og følelser?
 • Undgå vrede – hvorfor og hvordan?
 • Beherskelse af sindet og forandring af tankemønstre 

Alle kurser tilbydes gratis, da Brahma Kumaris er en almennyttig organisation. Centrets aktiviteter finansieres gennem frivillige bidrag fra centrets lærere og kursister.

Datoer for kursusstart er:

torsdag 4 januar 2018 og de 3 flg. torsdage 19.30 - 21
mandag 7 maj 2018 og de 3 flg. mandage 19.30 - 21
l?rdag, søndag 1-2 september 2018 kl. 10 - 12.30 - Weekendkurser

Kursus sted: Aalborggade 22, 3.t.v., 8000 Aarhus C.

TILMELDINGSFORMULAR

Med kursusstart
 
Navn:
Adresse:
Post nr.
By
Tlf.
Email
Gentag email
 

Hvis du har en e-mail adresse, kan du også få informationer og programmer tilsendt løbende
pr. e-mail.

 Nyhedsbrev med e-mail

Tilbage