Denmark

Ledelse"Call of the Time" (COTT)

Dadi Janki, assisterende administrativ leder af Brahma Kumaris, er værtinde og inspirator for Call of the Time dialogerne. De samler ledere fra alle kontinenter til retræter, som danner baggrund for samtale, meditation og længere perioder af stilhed. Siden 1988 har ca. 1.000 mennesker mødtes til disse dialoger.

Formål:

At udforske de dybeste og inderste grundlag for transformation
• I fællesskab at udforske de universelle sandheder
• At introducere ledere til fordelene ved længere perioder af stilhed med et åndeligt formål
• At integrere deltagernes personlige åndelige vækst i deres arbejde rundt om i verden

Resultater:

Der bliver skabt en følelse af samhørighed gennem de fælles oplevelser, som gæsterne har ved disse dialoger. Denne forbindelse har resulteret i en række tiltag, såsom:
• En indledende og en afsluttende præsentation ved The State of the World Forum (2000) og en ledsagende publikation med titlen The Inner and Outer State of the World
• Et tidsskrift om Experiments in Silence finansieret af The Fetzer Institute og udgivet af The Ruder Finn Agency
• Et længere skrift om forebyggelse af konflikter med støtte fra The Swedish Ministry
• Utallige interkontinentale projekter og initiativer
• En undersøgelse af Call of the Time processen bestilt af The Fetzer Institute
• Specielle intensive kurser i Raja Yoga meditation tilbudt i Indien og Storbritannien
• Artikler i SoL (Society for Organizational Learning) tidsskriftet, Reflections
• Udgivelse af en bog (under udarbejdelse) om verdenstjeneste
"Jeg tror, at de principper og processer, vi bruger i Call of the Time dialogerne er meget relevante ... Jeg tror, at folk er åbne over for en direkte oplevelse af dybere bevidsthed og åndelig refleksion, så længe man siger det lige ud. Hvis folk forstår, at de skal bruge en halv dag med tid til stilhed, meditation og mulighed for at begynde at tale mere åbent med andre i al fortrolighed, tror jeg, de ville være taknemmelige." - Peter Senge, Senior Lecturer, IT Sloan School of Management, Founding Chair, Society for Organisational Learning (SoL), og Co-facilitator, Call of the Time Dialogues.